41. Zamiast wiadomości i telewizora – TED.com

Jeśli jesteś znudzony wiadomościami w telewizji, lub telewizją jako taką w ogóle, to doskonałą alternatywą jest strona www.ted.com TED – to skrót od słów: technology, entertainment, design. Za skrótem stoi […]