146. Wywieranie wpływu na ludzi

Film prezentujący 6 sprawdzonych sposobów wywierania wpływu na innych.