130. Marketing narracyjny czyli opowiadanie historii

Recenzja książki „Marketing narracyjny” Eryka Mistewicza, gdzie często przytaczanym hasłem jest mądrość Indian Hopi – „Ten, kto opowie świat, ten nim rządzi”.